11-06-2018
સત્ર નો પ્રારંભ
25-05-2018
ધોરણ 10 નું પરિણામ
10-05-2018
12 સાયન્સ નું પરિણામ
More...
03-07-2016
Teachers Training
21-06-2016
21-06-2016 ના રોજ સંકુલમાં યોગ દિવસ યોજવામાં આવ્યો
28-05-2016
Opening Ceremony
More...
Photo Gallery
Video Gallery
Welcome to Our website

શ્રી રાધે ગ્રામ વિકાસ ટ્રસ્ટ સંચાલિત શ્રી રાધે ઈન્ટરનેશનલ સ્કુલ એ બાલમંદિર પ્રાથમિક ,ઉચ્ચતર માધ્યમિક , માધ્યમિક અને  ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓ ધરાવતું શૈક્ષણિક સંકુલ ભાભર અને તેની બાજુના વિસ્તારના  શૈક્ષણિક સપનાઓને સાકાર કરનારું આ સંકુલ છે.
પ્રકૃતિના ખોળામાં સંપૂર્ણ શૈક્ષણિક વાતા.....

More...
 • Image
  12 SCI TOPPERS (14-05-2018) રાધે ઇન્ટરનેશનલ સ્કુલ માં 12 સાયન્સ માં ઉત્કૃષ્ટ દેખાવ કરી શાળા પરિવાર નું નામ રોશન કરેલ છે. શાળા પરિવાર તરફથી તમામ વિદ્યાર્થ.....
 • Image
  બેન્ક સેમિનાર (06-03-2018)

  રાધે ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ ભાભર ખાતે બઁક ઓફ બરોડા ના બેન્ક મેનેજર અને સ્ટાફ ધ્વારા બેન્ક ની સુવિધા અને તેના ખાતા વિશે માહિતી આપતો.....

 • Image
  રાધે ઓપન ઇન્ટરવ્યુ ૨૦૧૮ (05-04-2018)

  રાધે ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ ભાભર 

  બાલમંદિર થી ધોરણ૧૨ સાયન્સ માટે ઇન્ટરવ્યુ ની જાહેરાત

  છેલ્લી   તાર.....

Archive News
Facility
Time Table
Exam Time Table
Year Planning
Result
Forms Download
Statistics Report
Download
Career Apply Now
Admission Process
Student Creation
Copyright © Radhe Vidya Sankul - Bhabhar
Designed & Developed by : pCube Software Solution (+91 9898436513)