11-06-2018
સત્ર નો પ્રારંભ
25-05-2018
ધોરણ 10 નું પરિણામ
10-05-2018
12 સાયન્સ નું પરિણામ
More...
03-07-2016
Teachers Training
21-06-2016
21-06-2016 ના રોજ સંકુલમાં યોગ દિવસ યોજવામાં આવ્યો
28-05-2016
Opening Ceremony
More...
Photo Gallery
Video Gallery
Welcome to Our website

શ્રી રાધે ગ્રામ વિકાસ ટ્રસ્ટ સંચાલિત શ્રી રાધે ઈન્ટરનેશનલ સ્કુલ એ બાલમંદિર પ્રાથમિક ,ઉચ્ચતર માધ્યમિક , માધ્યમિક અને  ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓ ધરાવતું શૈક્ષણિક સંકુલ ભાભર અને તેની બાજુના વિસ્તારના  શૈક્ષણિક સપનાઓને સાકાર કરનારું આ સંકુલ છે.
પ્રકૃતિના ખોળામાં સંપૂર્ણ શૈક્ષણિક વાતા.....

More...
 • Image
  બોર્ડ પરિણામ (06-06-2018)

  ધોરણ ૧૦ અને ૧૨ ના બોર્ડ પરિણામ માં સમગ્ર તાલુકા માં પ્રથમ 

  .....
 • Image
  NEET RESULT (06-06-2018)

  NEET ના રીઝલ્ટ માં રાધે ઇન્ટરનેશનલ સ્કુલ સમગ્ર ભાભર તાલુકા માં પ્રથમ 

  .....
 • Image
  ધોરણ ૧૦ પરિણામ (01-06-2018)

  રાધે ઇન્ટરનેશનલ સ્કુલ 

  ધોરણ ૧૦ માં લેવાતી બોર્ડ ની પરિક્ષા માં "૮૬.૩૦%" પરિણામ સાથે સમગ્ર ભાભર તાલ.....

Archive News
Facility
Time Table
Exam Time Table
Year Planning
Result
Forms Download
Statistics Report
Download
Career Apply Now
Admission Process
Student Creation
Copyright © Radhe Vidya Sankul - Bhabhar
Designed & Developed by : pCube Software Solution (+91 9898436513)